+18
GEO
ENG
RUS
დღე / The Day

დღე / The Day

IMDB 8.3
2 436
ერთ-ერთ ბანკში ბანდიტები ექვს ადამიანს მძევლად აიყვანენ. პოლიციამ შემოზღუდა პერიმეტრი, თუმცა რა ხდება რეალურად შენობაში და არის თუ არა