მამა უფრო გიყვარს თუ დედა 2 / Daddy or Mommy 2 (Papa ou maman 2)
+16
მამა უფრო გიყვარს თუ დედა 2 / Daddy or Mommy 2 (Papa ou maman 2)