საექთნო სკოლა / Sygeplejeskolen
+18
საექთნო სკოლა / Sygeplejeskolen