5 შესანიშნავი რიცხვია / 5 Is the Perfect Number
+18
5 შესანიშნავი რიცხვია / 5 Is the Perfect Number